Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thịnh Nguyên

Chính sách bảo mật
Ngày đăng: 22/04/2019

Giới thiệu
THỊNH NGUYÊN tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật này chỉ rõ các thực tiễn mà chúng tôi đã áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng, để người tiêu dùng có thể cảm thấy tự tin về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân mà người tiêu dùng cung cấp cho chúng tôi. Thông qua sử dụng trang web THỊNH NGUYÊN.vn của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho THỊNH NGUYÊN theo cách khác, người tiêu dùng đồng ý cho THỊNH NGUYÊN thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo Chính Sách Bảo Mật này.

Cách thu thập thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào mà có thể được sử dụng để xác định người tiêu dùng. THỊNH NGUYÊN có thể thu thập thông tin cá nhân về người tiêu dùng (như tên, email, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ), theo những cách sau đây:

Thông qua trang web;
Thông qua nhà bán lẻ, nhà phân phối, người bán hàng;
Khi người tiêu dùng liên hệ để hỏi hoặc khiếu nại đối với sản phẩm của chúng tôi;
Khi người tiêu dùng đánh giá hoặc nhận xét về sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc
Khi người tiêu dùng tham gia chương trinh khuyến mại và nghiên cứu thị trường của chúng tôi.
Cookies
Giống như nhiều công ty, chúng tôi đôi khi sử dụng công nghệ “cookie” trên trang web của chúng tôi. Cookies là thông tin được lưu trữ trên máy tính của người tiêu dùng bằng trình duyệt web để lưu lại những preferences khi người tiêu dùng đăng nhập vào những trang web cụ thể. Khi người tiêu dùng đăng nhập, cookie đều cho chúng tôi biết dù là người đã từng đăng nhập hay mới đăng nhập, và nó có thể cho chúng tôi biết những quảng cáo nào đưa người dùng đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để hỗ trợ xác định đặc điểm vị trí mà người tiêu dùng quan tâm nhất để cung cấp thêm những gì mà người tiêu dùng cần. Nếu người tiêu dùng chọn, người tiêu dùng có thể đặt trình duyệt web để từ chối những cookie hoặc người tiêu dùng có thể xóa từng cái hoặc toàn bộ cookie trên máy tính theo hướng dẫn của tập tin hỗ trợ trình duyệt. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng không cho phép cookie nhận được bởi trình duyệt web, người tiêu dùng có thể gặp trở ngại khi truy cập một số trang và các tính năng nhất định trên trang web này.

Biển báo web
Biển báo web là một tệp tin điện tử trên một trang Web cho phép chúng tôi đếm và nhận ra những người dùng đã truy cập vào trang đó. Trong số những thứ khác, một biển báo web có thể được sử dụng trong email định dạng HTML để xác định phản hồi đối với các thông tin liên lạc của chúng tôi và đo lường hiệu quả của chúng – ví dụ: nếu bạn nhận được email từ chúng tôi và nhấp vào một liên kết trong email đó để vào trang web của chúng tôi. Người sử dụng có thể tránh các biển báo web trong email bằng cách tắt hiển thị HTML và chỉ hiển thị phần văn bản của email.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
Mục tiêu chính của THỊNH NGUYÊN trong việc thu thập thông tin cá nhân là đảm bảo rằng người tiêu dùng của chúng tôi hài lòng với sản phẩm của chúng tôi và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể. Thông tin cá nhân của người tiêu dùng không bao giờ được chia sẻ, bán, cho thuê hoặc tiết lộ ra ngoài công ty (ngoại trừ được yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc luật định nào khác) theo các cách khác với những gì được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin cá nhân của người tiêu dùng bao gồm sử dụng mật khẩu truy cập máy tính, tủ khóa, chính sách nhân sự và tường lửa.

THỊNH NGUYÊN có thể sử dụng thông tin cá nhân do người truy cập cung cấp:

Để liên lạc với người tiêu dùng về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
Cung cấp cho người tiêu dùng các mẫu sản phẩm và khuyến mại mang tính cá nhân;
Cho phép người tiêu dùng tham gia vào các cuộc thi, khuyến mãi và khảo sát;
Giải quyết, điều tra và giám sát các yêu cầu hoặc khiếu nại về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
Cho mục đích phát triển sản phẩm nội bộ và kiểm soát chất lượng;
Để đo lường hiệu suất của các sáng kiến tiếp thị, quảng cáo, và các trang web; và / hoặc
Để cá nhân hoá, truy cập và cải tiến trang web của chúng tôi.
Cách Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba của chúng tôi trong những trường hợp nhất định, bao gồm trong các trường hợp sau:

Chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các công ty thàng viên của THỊNH NGUYÊN. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty thành viên của THỊNH NGUYÊN, bao gồm công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh của chúng tôi.
Chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các công ty đối tác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các công ty đối tác được lựa chọn cẩn thận khi chúng tôi tin rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có thể thu hút người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể “không tham gia” các chương trình và dịch vụ của đối tác bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật Hồ sơ Người dùng (nếu có) hoặc liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết liên hệ được chỉ định bên dưới. Đối tác của chúng tôi bị cấm sử dụng thông tin liên lạc của người tiêu dùng cho các mục đích khác ngoài cung cấp các chương trình và dịch vụ có liên quan và họ phải duy trì thông tin liên lạc của người tiêu dùng trong sự bảo mật.
Chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các nhà cung cấp dịch vụ của THỊNH NGUYÊN. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty hoặc cá nhân cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ. Các dịch vụ này có thể bao gồm, trong số những thứ khác, giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ mà người tiêu dùng yêu cầu, để tạo ra hoặc duy trì cơ sở dữ liệu của mình, để nghiên cứu và giải đáp những người yêu cầu sản phẩm, dịch vụ, hoặc thông tin từ chúng tôi, chuẩn bị và phân phối thông tin liên lạc, hoặc để đáp ứng các yêu cầu.
Quảng Cáo Dựa Trên Sở Thích. THỊNH NGUYÊN tham gia quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi trực tuyến). Điều này có nghĩa là bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ, chẳng hạn như cookie trên trình duyệt của người tiêu dùng hoặc biển báo web để xác định người tiêu dùng trên trang web của chúng tôi để họ có thể cung cấp quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể thấy quảng cáo trên trang web của chúng tôi phù hợp với cách bạn duyệt web hoặc mua sắm hoặc người tiêu dùng có thể thấy quảng cáo cho các sản phẩm của THỊNH NGUYÊN trên các trang web khác dựa trên hành vi duyệt web của người tiêu dùng.
Blog, Bài đăng Trực tuyến và Nhận xét. Chúng tôi có thể quyết định cho phép người dùng chia sẻ bình luận, bài đăng, nhận xét (bao gồm xếp hạng hoặc đánh giá) hoặc thông tin khác. Nếu người tiêu dùng chọn gửi thông tin đó cho chúng tôi, thông tin người tiêu dùng gửi có thể đưa đến công chúng. Thông tin mà bạn cung cấp ở những khu vực này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác khi truy cập chúng.
Các bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không mang tính cá nhân với các bên thứ ba khác mà không được mô tả ở trên. Khi chúng tôi làm như vậy chúng tôi có thể tổng hợp hoặc định dạng lại thông tin để bên thứ ba không có khả năng liên kết dữ liệu đối với người tiêu dùng, máy tính hoặc thiết bị của người tiêu dùng. Tổng hợp có nghĩa là chúng tôi kết hợp các thông tin không mang tính cá nhân của nhiều người với nhau để dữ liệu không liên quan đến bất kỳ một người nào. Định dạng lại có nghĩa là chúng tôi cố gắng để loại bỏ hoặc thay đổi một số thông tin nhất định có thể được sử dụng để liên kết dữ liệu với một người cụ thể.
Thực Thi Pháp Luật và Xử lý Hợp Pháp. Chúng tôi có thể báo cáo với các cơ quan thực thi pháp luật bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi tin là bất hợp pháp hoặc là chúng tôi có lý do tin rằng có thể trợ giúp cho việc điều tra thi hành pháp luật về hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin của người tiêu dùng cho các cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi xác định, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi rằng, người tiêu dùng đã vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc việc tiết lộ thông tin của người tiêu dùng có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của THỊNH NGUYÊN, hoặc một người khác.
Chia sẻ thông tin của người tiêu dùng theo cho phép của pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với người khác theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các cơ quan nhà nước, hoặc các bên thứ ba để đáp lại yêu cầu của tòa án, lệnh của tòa án, quy trình pháp lý khác hoặc như chúng tôi cho rằng là cần thiết để thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi để bảo vệ chống lại các khiếu kiện pháp lý đã được đưa ra đối với chúng tôi hoặc để bảo vệ chống lại các khiếu kiện pháp lý có thể có mà chúng tôi xác định theo toàn quyền quyết định của chúng tôi là có thể được đưa ra chống lại chúng tôi.
Giao dịch kinh doanh. Những trường hợp cũng có thể xảy ra khi THỊNH NGUYÊN quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của mình. Giao dịch như vậy có thể liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân cho người mua hoặc người bán tiềm năng hoặc thực tế. Đó là thực tiễn của chúng tôi để tìm kiếm sự bảo vệ thích hợp cho việc tiết lộ thông tin như vậy trong các loại giao dịch này.
Chuyển qua biên giới. Thông tin cá nhân có thể được chuyển đến các phương tiện lưu trữ dữ liệu hoặc các máy chủ bên ngoài [điền quốc gia] hoặc các công ty trực thuộc hoặc các bên thứ ba tin cậy bên ngoài [điền quốc gia] để họ có thể xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi và chúng tôi có thể thực hiện các yêu cầu của người tiêu dùng và sử dụng Thông tin cá nhân cho mục đích mà nó đã được thu thập.
Nội dung Người tiêu dùng gửi đến các trang web của chúng tôi

Bằng cách gửi nội dung đến và thông qua (các) trang web được kiểm soát bởi THỊNH NGUYÊN và / hoặc các công ty trực thuộc hoặc nhà cung cấp dịch vụ (“Trang web Mamamy”), người tiêu dùng có trách nhiệm sau: (1) Người tiêu dùng là chủ sở hữu nội dung; (2) nội dung là trung thực và chính xác; (3) nội dung sẽ không gây phương hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; (4) nội dung không vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền sở hữu hoặc quyền công khai và riêng tư của người khác; (5) nội dung không vi phạm luật, quy định, pháp lệnh hoặc quy định; (6) nội dung không được coi là hợp pháp, phỉ báng, gây hận thù, kỳ thị chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc gây khó chịu hoặc quấy rối đối với bên khác; (7) nội dung không bao gồm các tham chiếu đến các trang web khác, địa chỉ email, thông tin liên lạc hoặc số điện thoại; (8) nếu nội dung bao gồm hình ảnh hoặc tên của người có thể nhận dạng được, người tiêu dùng phải có sự cho phép của người đó để đưa hình ảnh / tên của họ vào nội dung người tiêu dùng gửi; Và (9) nội dung không chứa virus máy tính, sâu hoặc các chương trình hoặc tệp tin gây hại khác.

Đối với bất kỳ nội dung nào mà người tiêu dùng gửi, người tiêu dùng đã cấp cho THỊNH NGUYÊN quyền vĩnh viễn, không thể huỷ ngang, không phải trả phí bản quyền, có thể cấp phép lại, quyền chuyển giao và cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, xoá toàn bộ, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ và / hoặc bán và / hoặc phân phối nội dung đó và / hoặc kết hợp các nội dung đó dưới bất kỳ hình thức, trung gian hoặc công nghệ nào trên toàn thế giới mà không bồi thường cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng cũng theo đây cấp cho mỗi người sử dụng trang web THỊNH NGUYÊN sự cho phép không riêng biệt để truy cập vào nội dung của người tiêu dùng thông qua các trang này và để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện các nội dung như được phép thông qua các chức năng của các trang này.

Tất cả nội dung người tiêu dùng gửi có thể được sử dụng theo toàn quyền của THỊNH NGUYÊN. THỊNH NGUYÊN  và / hoặc các công ty trực thuộc của nó có quyền thay đổi, cô đông lại hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên Trang web THỊNH NGUYÊN mà theo toàn quyền quyết định của mình THỊNH NGUYÊN cho là vi phạm nội dung hướng dẫn hoặc bất kỳ quy định nào khác trong Chính sách này. THỊNH NGUYÊN không đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ có bất kỳ yêu cầu nào thông qua chúng tôi để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào người tiêu dùng đã gửi. Xếp hạng sản phẩm và nhận xét bằng văn bản thường được đăng trong vòng từ hai đến bốn ngày làm việc. Tuy nhiên, THỊNH NGUYÊN có quyền loại bỏ hoặc từ chối đăng bất cứ nội dung nào người tiêu dùng gửi vì bất kỳ lý do gì.

Trẻ em
Quyền riêng tư của trẻ em là mối quan tâm hàng đầu đối với chúng tôi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi tuổi hoặc giữ lại bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi nhận được xác định là từ trẻ em dưới 18 tuổi trừ khi chúng tôi có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc Người giám hộ hợp pháp của trẻ.

Các Liên kết
Trang web do THỊNH NGUYÊN điều hành có thể có các liên kết tới các trang web khác do các bên thứ ba điều hành. THỊNH NGUYÊN không có tuyên bố hoặc đảm bảo đối với thực tiễn về quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật của các trang web khác.

Truy cập, sửa chữa, cập nhật hoặc giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của người tiêu dùng
Nếu thông tin cá nhân của người tiêu dùng thay đổi (chẳng hạn như địa chỉ) hoặc nếu người tiêu dùng không còn muốn chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của mình nữa, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cách sửa chữa, cập nhật hoặc xóa hồ sơ của người tiêu dùng. Chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ để trang trải mọi chi phí hành chính mà chúng tôi có thể phải trả khi cung cấp thông tin cá nhân cho người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng tin rằng vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi đang giữ thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa nó.

Người tiêu dùng cũng có thể chọn không nhận các thông tin tiếp thị mà chúng tôi gửi cho người tiêu dùng về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi người tiêu dùng làm như vậy, nó có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà người tiêu dùng đã chọn để nhận từ THỊNH NGUYÊN khi chấp nhận các thông tin liên lạc là điều kiện để nhận các dịch vụ.

Nếu người tiêu dùng muốn truy cập thông tin cá nhân của mình hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc xử lý quyền riêng tư của người tiêu dùng bởi chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Thay đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân do người tiêu dùng cung cấp phù hợp với Chính sách Bảo mật mà theo đó thông tin được thu thập. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi trên trang web của chúng tôi để người tiêu dùng luôn biết được chúng tôi thu thập những thông tin nào, cách chúng tôi sử dụng thông tin và chúng tôi tiết lộ thông tin (nếu có) trong trường hợp nào. Chính Sách Bảo Mật này được cập nhật lần cuối vào 01 tháng 9 năm 2017.

Copyright 2019 by Thịnh Nguyên. All rights reserved. Design by DA NANG WEB
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 686 989